PDA

View Full Version : Tựa đề Vần Q 1. Qùy trước Thánh Thể - Lm .Pet Huy Hoàng
 2. Quê hương Thượng Đế - Lm. Thành Tâm
 3. Quỳ trước ngai Mẹ - Đinh Công Huỳnh
 4. Quanh bàn thánh - Viết Chung
 5. Quỳ đây khấn dâng lên Mẹ - Trùng Dương
 6. Quỳ bên cung thánh - Lm. Kim Long
 7. Qua đường thập giá mới tới vinh quang - Trùng Dương
 8. Quý hơn ngàn vàng - Minh Chiết
 9. Quê hương chúng ta trên trời - Nguyễn Chánh
 10. Quê hương hy vọng
 11. Quyền năng Chúa - Martinô
 12. Quảng đại hiến dâng – Lm. Ân Đức
 13. Quỳ đây dâng Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 14. Quay bước hoang đàng - Ninh Doãn Hùng
 15. Quay gót trở về - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 16. Qua cửa hẹp vào Nước Trời – Trương Thế Bạch