PDA

View Full Version : Tựa đề Vần R 1. Rạng đông giáng sinh – P. Kim
 2. Ru con vào đời - Hương Điền
 3. Ra về an bình - Ngọc Linh
 4. Ra về trong an bình - Lm. Kim Long
 5. Ra đi đồng hành - Lm Văn Chi
 6. Ru Hài nhi thánh - Phạm Đức Huyến
 7. Rượu nồng bánh thơm - Ngọc Khánh
 8. Rượu bánh bốn mùa - Phanxicô
 9. Ra đi trong yêu thương - Lm. Văn Chi
 10. Rộng tình tha thứ - Lm. Mi Trầm
 11. Rước Chúa lần đầu
 12. Rồi sẽ qua đi tất cả... - Hoàng Trung
 13. Ra đi làm nhân chứng - Đinh Công Huỳnh
 14. Ra về - Lm. Nguyễn Duy
 15. Reo vang lên - Mattinô
 16. Rước lá (Tv. 23)
 17. Ra đi về với Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 18. Rồi đến một ngày - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 19. Reo vang ngày về
 20. Ra về - Lm. Nguyễn Duy
 21. Reo mừng Đấng Cứu Chuộc - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 22. Rước Chúa vào lòng - Đinh Công Huỳnh
 23. Reo vui mừng
 24. Ra đi loan Tin Mừng - Lm. Quý Báu
 25. Rạng ngời sắc xuân - Thế Thông
 26. Reo vang mừng Chúa Phục Sinh - Dấu Chân
 27. Rượu bánh bốn mùa - Đinh Công Huỳnh
 28. Rượu tình yêu - Lm. Hoàng Kim Tốt
 29. Rosa Lima nguyện cầu cho chúng con - Ngọc Linh
 30. Reo Mừng Xuân Thánh - Mai Khôi
 31. Reo vui chúc tụng - AnPhong Hoan O.Cist
 32. Rộn ràng niềm vui – Lm. Nguyên Lễ
 33. Rửa chân cho nhau – Thanh Lâm (lời: Bình Hà)
 34. Ra đi – Phanxicô
 35. Ra đi rao giảng Tin Mừng – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
 36. Rửa chân cho nhau - Lm. Từ Duyên