PDA

View Full Version : Tựa đề Vần Ư 1. Ước mơ đời tận hiến - Lm. Văn Chi
 2. Ước mong về Ngài - Lm. Văn Chi
 3. Ước mơ đời con - Lm. Thiên Ân
 4. Ước mơ đêm Noel - Khuyết Danh
 5. Ước mơ của Chúa - Minh Chiết - Xuân Tuyết
 6. Ước mơ trong con - Lm. Nguyễn Duy
 7. Ước mơ tình Chúa - Lm. Duy Thiên
 8. Ước nguyện - Ý Vũ
 9. Ước nguyện ngày xuân - GioaKim
 10. Ước chi hôm nay (Tv. 94) – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 11. Ước mơ đời con - Lm. Ân Đức
 12. Ước nguyện đời con – Lm. Nguyên Lễ