PDA

View Full Version : Tựa đề Vần XPages : [1] 2

 1. Xin trở nên thạch động
 2. Xin tri ân - Lm. Thành Tâm
 3. Xin định nghĩa tình yêu - Cao Huy Hoàng
 4. Xuân ca - Nhạc: Phạm Duy
 5. Xin ngợi khen Cha - Lm Thành Tâm
 6. Xuân quê hương - Lm. Nguyễn Duy
 7. Xin giúp con - Văn Thao & Ánh Thiều
 8. Xin ơn bình an - Xuân Tưởng
 9. Lời kinh cho anh, lời kinh cho tôi, xin yên vui đến bình an muôn người
 10. Mẹ có thấu - Sr. Hương Đan
 11. Xin xót thương con- Đỗ Vy Hạ
 12. Xin dâng - Sơn Dương
 13. Xin phó thác - Anh Tuấn
 14. Xuân về - Anh Tuấn
 15. Xuân ca - Anh Tuấn
 16. Xin dạy con - Anh Tuấn
 17. Xin dâng Cha - Anh Tuấn
 18. Xin Mẹ dạy con - Minh Chiết
 19. Xuân mới trở về - Lm. Kim Long
 20. Xin tin yêu - Ngọc Huân
 21. Xin ban thêm lòng tin - Lm. Mi Trầm
 22. Xin dâng - Ngọc Kôn
 23. Xuất hành - Lm Thành Tâm - Lm Trần Sĩ Tín
 24. Xin lắng nghe - Lm. Vũ Mộng Thơ
 25. Xin kính chào - Lm. Xuân Thảo
 26. Xin cảm tạ - Thy Yên
 27. Xinh đẹp thay - Lm. Dao Kim
 28. Xin tiến dâng lên Ngài - Sơn Dương
 29. Xin dâng tiến Ngài - Sơn Dương
 30. Xin cho con - Đinh Công Huỳnh
 31. Xin Ngài thứ tha - Ngọc Linh
 32. Xuân tạ ơn - Ngọc Linh
 33. Xin tạ ơn Ngài - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 34. Xin thương con - Lm. Thái Nguyên
 35. Xuân hồng ngày mới - Lm. Thái Nguyên
 36. Xuân hồng ân - Lm. Thái Nguyên
 37. Xin Mẹ đồng hành với con - Bạch Quỳnh
 38. Xin ý Ngài thực hiện - Lm. Văn Chi
 39. Xuân đã về đây - Lm. Nguyên Lễ
 40. Xin hãy sai con - Lm. Nguyên Lễ
 41. Xin đặt con vào tim Mẹ - Sr. Hương Đan
 42. Xin chở che con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 43. Xin dâng lên - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 44. Xin dâng 2 - Lm. Ân Đức
 45. Xin tỏ Cha cho chúng con - Lm. Ân Đức
 46. Xin ở với con - Viết Chung
 47. Xin ban hồng ân cứu độ - Viết Chung
 48. Xin cho tôi - Lm. Nguyễn Duy
 49. Xanh trời Noel - Lm. Nguyễn Duy
 50. Xin chào mùa xuân - Lm. Nguyễn Duy
 51. Xin dâng - Lm. Nguyễn Duy
 52. Xin được sống một đời - Lm. Nguyễn Duy
 53. Xin Ngài hãy đến - Lm. Nguyễn Duy
 54. Xuân yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
 55. Xin chỉ cho con - Hùng Lân
 56. Xin trở nên thạch động - Hùng Lân
 57. Xin xót thương - Ngọc Kôn
 58. Xin Mẹ - Ngọc Kôn
 59. Xin Thánh Thần - Hùng Lân
 60. Xuân hy vọng - Hùng Lân
 61. Xin lắng tai - Thanh Lâm
 62. Xin Mẹ hãy - Thiên Hồng Ân
 63. Xin Trời - Phanxicô
 64. Xin chữa con - Sr. Hương Đan
 65. Xin cảm tạ Chúa - Sr. Hương Đan
 66. Xuân tạ ơn -Sr. Hương Đan
 67. Xuân hồng ân - Sr. Hương Đan
 68. Xin dâng lên Ngài - Sr. Hương Đan
 69. Xin đừng quên con - Lm. Văn Chi
 70. Xin đến Ngài ơi - Lm. Văn Chi
 71. Xin dắt đưa con về - Sr. Trầm Hương
 72. Xin Chúa nhận lễ dâng - Phanxicô
 73. Xuân hồng vừa sang - Đỗ Vy Hạ
 74. Xuân nay đến rồi - Đỗ Vy Hạ
 75. Xin gục đầu sám hối - Đỗ Vy Hạ
 76. Xin Ngài đến ngay bên - Đỗ Vy Hạ
 77. Xin như mặt trời lên - Đỗ Vy Hạ
 78. Xin Ngài ngự lại – Hồng Trần & Phạm Đình Đài
 79. Xin Mẹ hãy nhớ - Nguyên Kha
 80. Xin cho con – Lm. Ân Đức
 81. Xin vâng - Lm. Mi Trầm
 82. Xem quả biết cây - Lm. Phương Anh
 83. Xin nhìn xuống đời con - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 84. Xin đôi mắt Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 85. Xin hôn đôi tay Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 86. Xin dâng Ngài - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 87. Xin ở lại với con - Lm. Phương Anh
 88. Xin mở mắt con - Lm. Phương Anh
 89. Xin Mẹ Nghe Thấu - Lm. Phương Anh
 90. Xin đi theo Mẹ Lm. Phương Anh
 91. Xin nâng chén - Lm. Phương Anh
 92. Xin Mẹ dạy cho con - Lm. Phương Anh
 93. Xin đưa con vào ngàn năm mới - Lm. Phương Anh
 94. Xin đổi thay trái tim con - Lm. Phương Anh
 95. Xin cho con thành hạt giống tốt - Lm. Phương Anh
 96. Xin dâng - Sơn Dương
 97. Xin một lòng mến yêu - Sơn Dương
 98. Xin đừng xa con - Sơn Dương
 99. Xin tha thứ tội con - Sơn Dương
 100. Xin ơn cứu rỗi - Sơn Dương
 101. Xin thương con 1 - Lm. Kim Long
 102. Xin thương giữ gìn - Lm. Kim Long
 103. Xin thương xót con - Lm. Kim Long
 104. Xin Chúa Thánh Thần - Lm. Kim Long
 105. Xuân Đã Sang - Lm. Kim Long
 106. Xuân mới trở về - Lm. Kim Long
 107. Xin Cảm Tạ Chúa - Lm. Kim Long
 108. Xin Cho Muôn Người - Lm. Kim Long
 109. Xin Chúa Đến - Lm. Kim Long
 110. Xin Dẫn Đưa Con - Lm. Kim Long
 111. Xin dâng lên Ngài - Lm. Kim Long
 112. Xin hãy đến nghe - Lm. Kim Long
 113. Xin vâng 2 - Lm. Mi Trầm
 114. Xin mãi tán dương - Lm. Kim Long
 115. Xin biểu dương sức mạnh - Lm. Kim Long
 116. Xin phù giúp - Lm. Kim Long
 117. Xin chữa lành con - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 118. Xin Chúa đến - Lm. Kim Long
 119. Xin cầu cho chúng con - Lm. Trọng Khẩn
 120. Xin Mẹ đoái thương - Đặng Ngọc Ẩn
 121. Xin Mẹ bên con - Lm. Thái Nguyên
 122. Xin vâng như Mẹ - Lm. Thái Nguyên
 123. Xuân Thanh Bình - Lan Thanh
 124. Xuân chầu Mẹ - Lm. Kim Long
 125. Xuân ca bên Mẹ - Minh Dũng
 126. Xin Mẹ nhận con - Lm. Sơn ca Linh
 127. Xin Mẹ cùng con - Đan Thanh
 128. Xin dâng lên Chúa - Sơn Dương
 129. Xin Chúa Thiên Đình - Lm. Kim Long
 130. Xin dạy con yêu Ngài - Lm. Thành Tâm
 131. Xuân ca - Nhạc: Phạm Duy
 132. Xin chào mùa xuân - Lm. Nguyễn Duy
 133. Xin vâng 2 - Lm. Thanh Bình
 134. Xuân hy vọng – Nguyên Kha
 135. Xin cám ơn người - Cám ơn đời - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 136. Xin soi lối cho con - Nguyên Phong
 137. Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam - Nguyễn Quang Huy
 138. Xin Thiên Chúa xót thương - Cao Thanh Hoàng
 139. Xin tôn vinh - Lm. Bùi Ninh
 140. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa – Lm. Kim Long
 141. Xuân nguyện - Lm. Nguyễn Hữu
 142. Xin dâng lên (2) - Lm. Mi Trầm
 143. Xin dâng lên Cha - Trần Hòa Yên
 144. Xin ân tình Ngài (1) - Trần Phương Đông
 145. Xin đổi thay - Vũ Đình Ân
 146. Xin thương con - Lm. Phạm Liên Hùng
 147. Xin ấp ủ con - Đỗ Vy Hạ
 148. Xin vòng đôi tay - Đỗ Vy Hạ
 149. Xin Chúa ở lại - Lm. Thái Nguyên
 150. Xin Thánh Thần đến - Lm. Thái Nguyên
 151. Xin dâng lên - Hoàng Vũ
 152. Xê-xi-li-a Suối nhạc máu hồng - Minh Chiết
 153. Xin Mẹ dẫn con đi - Sr. Chu Linh
 154. Xin dâng lên Mẹ - Sr. Chu Linh
 155. Xin Mẹ dạy con - Minh Chiết
 156. Xin biến đổi con - Lm. Thái Nguyên
 157. Xin Chúa xót thương - Hải Triều
 158. Xin tình yêu dạy con - Ngọc Linh
 159. Xin dẫn con đi - Dao Kim
 160. Xin Chúa xót thương - Thiên Uyên
 161. Xin hãy mở - Ngọc Linh
 162. Xuân đã về - Vũ Đình Ân
 163. Xuân ở trong con - Lm. Nguyễn Duy
 164. Xin cho chúng nên một - Lm. Kim Long
 165. Xin dâng cuộc đời con - Ngọc Linh
 166. Xin giữ con - Lm. Mi Trầm
 167. Xin dâng lên - Lm Nguyễn Mộng Huỳnh
 168. Xuân sang nguyện cầu - Đinh Công Huỳnh
 169. Xin dẫn con về - Đinh Công Huỳnh
 170. Xin dâng Chúa - Ninh Doãn Hùng
 171. Xin ở lại với con - Hải Triều
 172. Xuân đã đến rồi -Văn Thành
 173. Xin dậy con yêu - Lm. Kim Long
 174. Xin Chúa Ngôi Ba - Nguyễn Văn Vượng
 175. Xuất hành - Hoàng Kim
 176. Xin Mẹ hãy nhớ - Lm. Nguyễn Duy
 177. Xin phó mạng sống - Mi Giáng
 178. Xin theo Thầy - Vinam
 179. Xin thứ tha - Đỗ Vy Hạ
 180. Xin dâng lên 6 - Lm. Mi Trầm
 181. Xin dâng Cha - Lm. Nguyễn Duy
 182. Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng - Ngọc Linh
 183. Xin mở rộng tay - Nguyên Kha
 184. Xin ân tình Ngài (2) - Trần Phương Đông
 185. Xin Chúa thương - Vinam
 186. Xin làm áng thơ ca ngợi - Lm. Nguyên Hòa
 187. Xin để lại anh em - Lm. Thiện Cẩm
 188. Xion vui lên - Lm. Phạm Liên Hùng
 189. Xin viếng thăm hồn con - Đinh Công Huỳnh
 190. Xin sai Thánh Linh - Lm. Hoàng Kim
 191. Xin cho con biết ăn năn - Hải Nguyễn
 192. Xin cho con - Anh Tuấn
 193. Xin cho con dừng chân - Sr. Trầm Hương FMSR
 194. Xây nhà trên đá - Lm. Mi Trầm
 195. Xin mở miệng con - Lm. Nguyễn Duy
 196. Xin vác lấy Thập giá - Đỗ Vy Hạ
 197. Xin dâng đời con - Lm. Pet. Huy Hoàng
 198. Xin Ngài tha thứ - Vinam
 199. Xin Ngài thương ban - Nguyễn Hùng Lân
 200. Xin ở với con - Lm. Kim Long
 201. Xin dâng Thánh Tâm - Phạm Vĩnh Sơn
 202. Xin vâng ý Cha - Lm. Thành Tâm
 203. Xin trái tim Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 204. Xin phục hồi niềm tin - Ngọc Kôn
 205. Xin ban Thánh Linh (Tv. 103)
 206. Xin dâng - Anh Tuấn
 207. Xin cho trái tim con - Ân Duy
 208. Xin cho lời con nguyện cầu - Ngọc Linh
 209. Xin Chúa thương
 210. Xin tạm biệt - Ngọc Linh
 211. Xin thương đến con - Ngọc Linh
 212. Xin từ giã cuộc đời - Nguyễn Chánh
 213. Xin vĩnh biệt - Lm. Mi Trầm
 214. Xin vĩnh biệt - Trần Văn Tuân - Đinh Công Lý - Đinh Công Huỳnh
 215. Xót thương người - Sr. Trầm Hương
 216. Xin Chúa hãy nhìn - Lm. Hoài Đức
 217. Xin được hồi sinh - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 218. Xin thương xót con - Lm. Nguyễn Duy
 219. Xin chào mọi người ở lại - Trùng Dương
 220. Xin nghe con cầu khấn - Lm. Từ Duyên
 221. Xin Chúa xót thương - Lm. Trọng Khẩn
 222. Xin dẫn đưa - Lm. Nguyễn Duy
 223. Xin thương con
 224. Xin thương các linh hồn - Ngọc Kôn
 225. Xin ơn tha thứ - Lm. Nguyễn Duy
 226. Xin mở cửa thiên đàng
 227. Xin dủ thương - Trần Minh Hứa
 228. Xin đưa con về - Lm. Từ Duyên
 229. Xin dẫn con về
 230. Xin Chúa lau khô
 231. Xin các thánh phù giúp - Lm. Xuân Thảo
 232. Xin xót thương - Nguyễn Quang Huy
 233. Xin cứu vớt linh hồn con - Trương Thế Bạch
 234. Xin Chúa dẫn đưa - Lm. Nguyễn Duy
 235. Xin ơn bình an - Viễn Xứ
 236. Xin đổ mưa thiêng - Việt Khôi
 237. Xin gieo rắc sương mai - Minh Toàn - Phanxicô
 238. Xin mưa Đấng cứu tinh - Đinh Công Huỳnh
 239. Xin Ngài ngự đến - Sr. Trầm Hương
 240. Xin Người đến - Hải Triều
 241. Xin Chúa đến - Lm. Yên Phương
 242. Xin Chúa cứu độ chúng con - Cao Thanh Hoàng
 243. Xin phục hồi dân Ngài - Cao Thanh Hoàng
 244. Xin tỏ cho chúng con - Cao Thanh Hoàng
 245. Xuân yêu đời - Thế Thông
 246. Xin xót thương con - Lm Pet. Huy Hoàng
 247. Xin Chúa chữa lành con - Huỳnh Minh Kỳ
 248. Xin giữ gìn con – Lm. Thành Tâm
 249. Xin dâng lên Ngài
 250. Xin hiệp dâng - Lm. Nguyễn Duy