PDA

View Full Version : Tựa đề Vần Y 1. Yêu thương cho người
 2. Yêu cuộc sống này - Phanxicô
 3. Yêu không thay đổi thương không hề vơi - Lm. Nguyễn Hùng Cường
 4. Yêu như Chúa yêu - Lm. Thái Nguyên
 5. Yêu mến Mẹ La Vang - Phạm Đức Huyến & Vũ Đình Ân
 6. Yêu thương kẻ thù - Lm. Tri Văn Vinh
 7. Yêu mãi người thôi - Thanh Lâm
 8. Yêu thương đơm hoa kết trái - Phanxicô
 9. Ý nghĩa yêu thương - Lm. Văn Chi
 10. Yêu thương con - Sơn Dương
 11. Ý Chúa - Lm Thành Tâm
 12. Yêu thương phục vụ - Sr. Trinh Nguyên
 13. Yên vui một đời - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
 14. Yêu trong tình Chúa - Hồng Trần Phạm Đình Đài
 15. Yêu thương phận người - Lm. Gioan Hà Trần
 16. Yêu con đời đời - Hải Triều
 17. Yêu cùng Giêsu - Hà Xuân Huy
 18. Yêu Chúa muộn màng - Lm. Mi Trầm
 19. Ý nghĩa cuộc đời - Ngọc Linh
 20. Yến Tiệc Thánh - Phạm Vĩnh Sơn
 21. Yêu cho đến cùng - Lm. Nguyễn Duy
 22. Ý thơ tuyệt vời – Lm. Nguyễn Duy
 23. Yêu nhiều được tha nhiều - Thiên Duyên
 24. Yêu thương như Chúa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 25. Yêu Mẹ bốn mùa - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
 26. Yêu thương xoa dịu đắng cay - Phanxicô
 27. Yêu như Chúa yêu - Lm. Kim Long
 28. Yêu như Giêsu 2 - Lm. Xuân Hy Vọng
 29. Yêu như Thầy - Hữu Bình
 30. Yêu như Thầy - Lm. Quý Báu
 31. Yêu nhau - Lm. Bạch Vân
 32. Yêu là hy sinh - Lm. Pet. Huy Hoàng
 33. Yêu con suốt đời – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 34. Yêu không đổi thay thương không hề vơi – Lm. Nguyễn Hùng Cường
 35. Yêu Chúa từ đây - Lm. Nguyễn Văn Tuyên