PDA

View Full Version : Câu đầu Vần E  1. Em bên mình anh lặng yên dưới bàn thờ
  2. Em có lỗi gì đâu với cuộc đời và với mọi người mà tại sao hôm nay
  3. Em là một dòng sông, dòng sông gặp dòng sông, dòng sông nay đã gặp dòng sông.
  4. Emmanuel, Chúa ở cùng ta.
  5. Emmanuel, Chúa ở cùng ta.
  6. Ephata. Hãy mở hãy mở ra. Ephata. Để con ngắm dấu đanh trên xác Chúa
  7. Em non cây lá còn xanh, long lanh như giọt sương đêm đầu cành
  8. E-pha-ta! Hãy mở ra! E-pha-ta! Hãy mở ra!