PDA

View Full Version : Câu đầu Vần Ê  1. Êm đềm triền miên, nơi nhà chầu vắng
  2. Êm đềm triền miên nơi Nhà Chầu vắng
  3. Êm đềm chiều rơi con gọi Mẹ ơi. Con có hoa dâng Mẹ đây rồi