PDA

View Full Version : Câu đầu Vần R 1. Rạng đông đã chỗi dậy thắm hơn bao giờ
 2. Rượu nho bánh miến con dâng về dâng về Chúa từ nhân. Nguyện xin Thiên Chúa
 3. Ra về chúng con đi vào thế giới
 4. Ra về trong hy vọng và mừng vui
 5. Ra đi đem niềm tin cùng chung xây đời bác ái
 6. Ra về trong an bình của Đức Ki-tô
 7. Rất xa khơi sao trời khi chưa sáng ngời, vũ hoàn còn
 8. Rộn ràng mùa hoa (muôn cánh hoa) Ngạt ngào hồn ta
 9. Rượu nồng bánh thơm con dâng Cha cực thánh
 10. Ru con à ơi, tiếng ru trong đêm xa vời
 11. Rồi ngày mai con giã từ dương thế
 12. Rồi tình yêu tìm đến trong cuộc đời
 13. Ra về lòng ta sướng vui, vì lời Chúa dẫn đường ta về
 14. Rừng thời gian lá rụng cây tàn héo cô đơn
 15. Rồi mùa đông qua đi như đau thương đã qua đi rồi
 16. Rằm tháng tám ánh trăng là trăng đầy trời
 17. Rồi sẽ qua đi tất cả em ơi. Qua đi một ngày
 18. Ra đi làm nhân chứng tình yêu Chúa cho muôn người
 19. Ra về, ra về lòng con bao hân hoan Chúa ơi
 20. Reo vang lên chúc tụng này khắp chúng sinh
 21. Rượu bánh thơm cùng giọt nước tinh khiết nguyên tuyền
 22. Rượu nho là nước mắt. Bánh thơm là nỗi đau
 23. Rồi đến một ngày con giã từ cõi đời
 24. Rồi có một ngày, con ra đi con ra đi vĩnh viễn cuộc đời
 25. Rồi một sáng Cha nằm không thức dậy
 26. Rượu ngon bánh thơm tinh tuyền, đoàn con kính dâng về Chúa
 27. Ra về, ra về, lòng con bao hân hoan Chúa ơi. Vui mừng, vui mừng, vì có Chúa bước đi
 28. Rồi tôi thấy một trời mới đất mới, trời đất cũ nay đã qua đi và biển cũng không còn
 29. Ruộng bát ngát lúa thơm vàng chùm nho chín tươi trong nắng.
 30. Rồi đây Chúa đến uy linh xét xử muôn dân tách biệt kẻ dữ người lành
 31. Ra đi ra đi ta ra đi loan báo Tin Mừng đến với muôn dân
 32. Reo vui lên, khúc tân ca vang lừng
 33. Rộn ràng niềm vui, Con Thiên Chúa sinh ra đời
 34. Rồi một ngày con đi tìm Chúa
 35. Lúa đã chín trên đồng vàng tươi
 36. Rồi con đã quên tình Chúa
 37. Rượu nho bánh miến xin dâng lên Chúa