PDA

View Full Version : Người ơi hãy nhớ - Lm Thành Tâmgioanha
11-03-2014, 03:07 PM
NGƯỜI ƠI HÃY NHỚ
Lm Thành Tâm


1. Người ơi hãy nhớ ghi sâu tâm tư chớ quên chân lý này: Là tin Ngôi Hai Giêsu Kitô Chúa ta là Con Chúa. Đã bởi trời xuống làm người thế loan Tin Mừng cho người nghèo khó. Ba năm trường rao truyền chân lý đời sống ngày sau.

ĐK. Sẽ có một ngày, một ngày Con Chúa tái lâm ngự đến. Phán xét nhân trần người lành kẻ dữ chiếu theo lòng mến. Sẽ lau khô sạch mắt lệ sầu khổ những ai khóc than. Những ai trung thành Ngài đưa lên chốn phúc vinh trường sinh.

2. Người ơi hãy nhớ ghi sâu tâm tư chớ quên chân lý này: Đường ta đang đi trôi nhanh qua mau thoáng như một cơn gió. Hỡi những người đang ngồi than khóc thương cho người đã lìa cõi thế. Thôi xin người đừng khóc nữa thương tiếc mà chi.

3. Người ơi hãy nhớ ghi sâu tâm tư chớ quên chân lý này: Vì ta Ngôi Hai Giê - Su Ki-Tô chết treo hình thập giá. Đã sống lại không còn chết nữa sẽ chiếu rọi những người đã chết. Tin yêu Ngài rạng ngời ánh sáng cuộc sống ngàn thu.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/NguoiOiHayNho_tt.pdf)

MP3 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3399)