PDA

View Full Version : Chúa đã phục sinh - Jesus Chirst Is Risen Today - Easter Hymn (Lời Việt: Phạm Hoàng)F.X Nhatdong
20-04-2014, 07:29 AM
CHÚA ĐÃ PHỤC SINH
Jesus Christ Is Risen Today
Easter Hymn (Lời Việt: Phạm Hoàng)

1. Ngày nay Chúa phục sinh vinh quang. Alleluia! Ngày thế giới reo vui hân hoan. Alleluia! Người chịu khổ hình trên Thánh giá. Alleluia! Để gánh lấy khổ đau muôn dân. Alleluia!

2. Nào cùng cất lời hoan ca. Alleluia! Mừng chiến thắng của Vua Kitô. Alleluia! Người đã sống lại từ cõi chết. Alleluia! Để cứu vớt tội nhân đã ngã sa. Alleluia!

3. Ngàn đau thương Người đã gánh lấy. Alleluia! Người đã biến nên ơn cứu rỗi. Alleluia! Ngày nay Chúa ngự nơi Thiên quốc. Alleluia! Thần Thánh hát mừng Người thống lãnh. Alleluia!

4. Hoà muôn tiếng lòng ngày hôm nay. Alleluia! Tạ ơn Chúa yêu thương nơi nơi. Alleluia! Nào hợp xướng hợp triều Thần Thánh. Alleluia! Đồng thanh chúc tụng Chúa Ba Ngôi. Alleluia!

5. Jesus Chirst is ris’n today. Alleluia! Our triumphant holy day. Alleluia! Who did once up - on the cross. Alleluia! Suffer to redem our loss. Alleluia!

6. Hymns of praise then let ussing. Alleluia! Unto Chirst, our heav’n ly King. Alleluia! Who endured the cross and grave. Alleluia! Sinners to redeem and save. Alleluia!

7. But the pains which he endured. Alleluia! Our salvation have procured. Alleluia! Now He reigns a bove as King. Alleluia! Where the angels ever sing. Alleluia!

8. Sing we to our God a bove. Alleluia! Praise eternal as his love. Alleluia! Praise him, all ye heav’n-ly host. Alleluia! Father, Son, and Holy Ghost. Alleluia!


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaPhucSinh/ChuaDaPhucSinh_JesusChrist.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6572)