PDA

View Full Version : Chúa lên Trời - Hải NguyễnF.X Nhatdong
22-04-2014, 07:32 PM
CHÚA LÊN TRỜI
Hải Nguyễn

1. Sao mãi đứng nhìn hỡi người Galilê. Chúa đã lên trời vinh hiển bên hữu Cha. Bao lớp Thiên Thần đang mừng vui hát ca. Thế gian ngập tràn trong thái hòa.

ĐK. Mừng vui lên hỡi, muôn vạn vật thế trần, Chúa tận diệt tử thần, vinh quang trong sự sống. Người lên với Cha, hưởng phúc vinh trên trời, bên hữu Cha muôn đời, nước Cha luôn rạng ngời.

2. Con nhớ mãi lời Chúa truyền dạy khi trước. Xa lánh hố tội đang vùi sâu thế gian. Cất bước lên đường đi truyền rao phúc âm. Rắc gieo Tin Mừng trong cõi đời.

3. Chúa hứa ban Thần Linh từ trời cao xuống, nung đốt tâm hồn con ngọn lửa mến yêu. Nhân thế, khó nghèo, khổ sầu hay yếu đau, sống vui huynh đệ con Chúa Trời.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiNguyen/ChuaLenTroi_hn.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15576)