PDA

View Full Version : Chúa đã nhìn thấy hết - Thy Yêngioanha
22-04-2014, 10:52 PM
CHÚA ĐÃ NHÌN THẤY HẾT
Thy Yên


1. Chúa, Chúa đã nhìn thấy hết, hêrôđê đã khinh chê. Philatô đã xét án Chúa vẫn làm thinh thôi. Chúa vẫn lặng cúi đầu. Chúa thiết tha Ngài muốn nói: Hãy đoán phạt thật công minh hỡi những ai quyền thế, chớ ham lợi danh coi thường luật Chúa xét oan người ngay

ĐK. Từ trên Thánh giá nhìn xuống đôi mắt nhân từ ngời sáng. Chúa đã yêu thương trần thế Ngài đã hy sinh. Từ trên Thánh giá nhìn xuống thấu suốt tâm tư người thế sao cứ hững hờ vô tâm với Ngài, hỡi người?

2. Chúa, Chúa đã nhìn thấy hết các đám dân đã vô ơn, đã mang ơn ngày hôm qua kết án ngày hôm nay. Chúa vẫn lặng cúi đầu Chúa thiết tha Ngài muốn nói: Hỡi những ai được tai nghe, hỡi những ai được thấy chớ có vội quên, chớ có vội quên những ơn lành xưa

3. Chúa, Chúa đã nhìn thấy hết thấy Giuđa sẽ bán Chúa, thấy Phêrô sẽ chối Chúa, các môn đệ ra đi. Chúa vẫn lặng cúi đầu. Chúa thiết tha Ngài muốn nói: Hỡi những ai lầm lỡ bước, hãy quyết tâm tự hối, hãy quay về ngay xót xa tội đi vững lòng cậy trông

4. Chúa, Chúa đã nhìn thấy hết thấy Simon từ xa xa, phải vác đỡ Thập giá Chúa, thấy ông chẳng vui chi. Chúa vẫn lặng cúi đầu. Chúa thiết tha Ngài muốn nói: Hỡi những ai gặp gian nan hãy gắng lên từng bước vác thập hình đi, có thêm Ngài bên cả hai cùng đi

5. Chúa, Chúa đã nhìn thấy hết, các thiếu phụ đã đi theo, thấy Ma-đa-lê-na kia ướt mi lệ rưng rưng. Chúa vẫn lặng cúi đầu. Chúa thiết tha Ngài muốn nói: Hỡi những ai đã ăn năn hãy khóc tội mình trước, tránh xa tội nhơ, xót xa buồn đau quyết thôi từ đây

6. Chúa, Chúa đã nhìn thấy hết, thấy những tên tù hai bên, ngước mắt trông Người thống hối, thấy tên trộm van xin Chúa ngẩng mặt đoái nhìn. Chúa thiết tha Ngài cất tiếng: Đến với Ta ngày hôm nay sẽ thỏa vui cuộc sống, với Ta nghỉ ngơi bên Cha từ nhân bởi tâm thành tin

7. Chúa, Chúa đã nhìn thấy hết, thấy Gioan kề Thánh giá, đã bước theo Ngài đến cuối bởi một tình thương yêu. Chúa ngẩng mặt đoái nhìn Chúa thiết tha Ngài cất tiếng: Hãy đón nhận Mẹ Ta đây, Maria Mẹ đó quyết tâm từ nay với Mẹ kề bên bước trên đường đi

8. Chúa, Chúa đã nhìn thấy hết, thấy chính Mẹ kề Thánh giá mắt đã khô cạn nước mắt, xót xa tình thương con Chúa ngẩng mặt đoái nhìn Chúa thiết tha Ngài cất tiếng: Hãy đón nhận làm con đi, Gioan thay cho trần thế những ai Ngài yêu những ai bền gan vững một niềm tin


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThyYen/ChuaDaNhinThayHet_ty.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThyYen/ChuaDaNhinThayHet_ty.enc)