PDA

View Full Version : Lòng Thương Xót Chúa - Lm. Huyền LinhDominicTM
27-04-2014, 02:10 AM
LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Huyền Linh

Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài. Chiều đồi núi Can - vê năm nào Ngài chết treo thân. Thập tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha. Tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.

PDF (https://thanhcavietnam.co/CD-TCVN-AH/TonVinhLongThuongXotChua/LongThuongXotChua_hl.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7773)