PDA

View Full Version : Chúa chăn nuôi tôi - Hải Nguyễngioanha
15-05-2014, 08:04 AM
CHÚA CHĂN NUÔI TÔI
Hải Nguyễn


1/. Trên đồng cỏ đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi cho tôi nằm nghỉ… Người đưa tôi đi về nguồn nước và hồn tôi Người lo bồi dưỡng. Cho tôi bước đi đường ngay lành, qua muôn khó nguy cũng quân thù, gậy và roi Người đưa bước tôi đi bình yên trên cõi đời gian truân.

ĐK: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng lo sợ gì.

2/. Ngay ở trước mặt bao quân thù, Người dọn cho tôi mâm cỗ đầy…Đầu của tôi đượm mùi dầu thơm và ly tôi rượu luôn tràn ứ, bao nhiêu phúc ân và nhân từ, luôn theo bước tôi từng tháng ngày, và từ nay tiền đình Chúa tôi luôn định cư trong suốt cuộc đời tôi.

3/. Trên nẻo chính trực Chúa dẫn đường, vì uy danh Chúa muôn cao cả… Dù phải đi trong màn trời đêm, lòng cậy trông được luôn bền vững. Cho tôi sắt son và an bình, vui trong phúc ân của thiên đình, lòng từ nhân của Thiên Chúa chính nguồn ủi an trong suốt cuộc đời tôi.PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/Chuachannuoitoi-tv22.pdf)