PDA

View Full Version : Dâng lên Chúa - Hải Nguyễngioanha
17-05-2014, 07:02 PM
DÂNG LÊN CHÚA
Hải Nguyễn


1/ Tấm bánh này: bao lao nhọc cuộc đời dương thế. Chén rượu này: là một sương hai nắng phận con người.

ĐK: Dâng lên Chúa đời cần lao xao xuyến bao buồn vui. Làm của lễ, tỏ lòng con luôn sắt son cậy tin.

2/ Sớm mưa thuận: cây nảy chồi, đơm bông, kết trái. Gió trưa hòa: rộ ngàn hoa dâng tiến lên thiên tòa.

3/ Suốt kiếp người bao ganh tị, hờn ghen, ân oán. Kính dâng lên, nguyện từ đây luôn mến Chúa yêu người.

4/ Tháng năm dài lo tần tảo dần quên lãng Chúa. Quyết quay về tìm niềm vui trong lễ sớm kinh chiều.

5/ Tiếng tơ lòng như hương trầm nhẹ lan cung thánh. Ý nguyện cầu: ngàn muôn dân vui sống trong an bình.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/DangLenChua_hn.pdf)