PDA

View Full Version : Thật diễm phúc thay - Hải Nguyễngioanha
17-05-2014, 07:05 PM
THẬT DIỄM PHÚC THAY (Ý Tv 127)
Hải Nguyễn


ĐK. Thật diễm phúc cho ai khiêm cung và yêu mến Chúa Trời. Thật diễm phúc ai luôn yêu thương luôn tôn sợ Thiên Chúa. Lòng không kiêu hãnh, nhưng luôn kiêm nhu và yêu mến thiết tha, ngàn muôn ân phúc Cha thương trao ban trọn năm tháng chan hòa.

1/ Phúc lộc trọn đời bạn ăn ở theo Ngài, bao công quả bạn tạo lập từ bàn tay lao công. Bạn sẽ rất xứng đáng hưởng ngàn muôn ân đức, suốt cuộc đời hạnh phúc thắm nở cùng vận may.

2/ Ân sủng tràn đầy ở gia thất nhà bạn, người vợ hiền như cây nho ngọt ngào đầy hoa trái. Chồi non cây Ô-liu là đoàn con lũ cháu, ở chung quanh bàn ăn của nhà bạn hằng năm.

3/ Đó là ân thiêng dành cho kẻ tôn sợ, xin Chúa Trời Vua Si-on mở bàn tay chúc phúc. Bạn sẽ luôn hân hoan, vì hoài được nhìn ngắm, cảnh thịnh đạt của thành thánh Giê-ru-sa-lem.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/ThatDiemPhucThay_tv127.pdf)