PDA

View Full Version : Thánh Tâm Chúa Giêsu - Huyền Linhgioanha
20-05-2014, 12:02 AM
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Huyền Linh


1. Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình thương xót, xin thương giúp người đang sống trong tội biết tìm đến Thánh Tâm Cha.

2. Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn nhân ái vô ngần, xin hãy thương giúp đoàn con một lòng mê say một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình tha thứ, xin thương những người đã trót vô tình xúc phạm đến Thánh Tâm Cha.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ThanhThe-ThanhTam/ThanhTamChuaGiesu_hl.pdf)