PDA

View Full Version : Từng bước Chúa ơi - Lm. Nguyễn Hùnggioanha
20-05-2014, 11:00 AM
TỪNG BƯỚC CHÚA ƠI
Lm. Nguyễn Hùng Cường


1. Từng bước, từng bước Chúa ơi! Chúa dắt dìu con trên đời. Từng bước, từng bước Chúa ơi! Tình Ngài bát ngát biển khơi, Đưa hồn bình yên đến nơi. Suối ngọt cỏ non thắm tươi. (Suối ngọt cỏ non thắm tươi).

2. Từng bước, từng bước Chúa ơi! Chúa bước cùng con trên đường. Từng bước, từng bước Chúa ơi! Thuyền đời sóng gió nổi trôi. Có Ngài dìu về bến mơ. Thỏa lòng ngày đêm ngóng chờ. (Thỏa lòng ngày đêm ngóng chờ).

3. Từng bước, từng bước Chúa ơi! Chúa thắp niềm tin trong lòng. Từng bước, từng bước Chúa ơi! Ngài dìu con, tới đỉnh cao. Đất trời đẹp, tình biết bao. Một đời tình Cha gởi trao. (Một đời tình Cha gởi trao).

4. Từng bước, từng bước Chúa ơi! Chúa đốt lửa yêu trong lòng. Từng bước, từng bước Chúa ơi! Gọi mời con đáp tình Cha Muối mặn nồng, ướm thế nhân. Nên đèn rạng soi thế trần. (Nên đèn rạng soi thế trần).


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/TungBuocChuaOi_nhc.pdf)