PDA

View Full Version : Phúc cho ai tâm trí thanh bần vì Nước Trờigioanha
24-05-2014, 12:09 AM
PHÚC CHO AI
Lm. Kim Long


1. Phúc cho ai tâm trí thanh bần, vì Nước Trời sẽ nên phần vinh phúc. Phúc cho ai khiêm ái nhân hiền vì sẽ được tặng ban toàn trái đất.

ÐK: Chúng con hãy vui mừng, hãy hớn hở tưng bừng reo vui, vì Nước Trời sẽ dành cho các con.

2. Phúc cho ai than khóc u sầu, vì sẽ được ủi an và vui sướng. Phúc cho ai khao khát công bình, vì sẽ được hưởng dư đầy ơn phúc.

3. Phúc cho ai hay mến thương người, vì sẽ được hưởng vui tình thương Chúa. Phúc cho ai trong trắng tinh tuyền, vì sẽ được nhìn xem thần nhan Chúa.

4. Phúc cho ai gieo rắc an hòa, vì sẽ được tặng danh hiệu con Chúa. Phúc cho ai công chính thanh trực, vì Nước Trời sẽ nên phần vinh phúc.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/PhucChoAi_kl.pdf)