PDA

View Full Version : Phúc cho Mẹ Mẹ ơi, phúc cho Mẹ Mẹ ơiDominicTM
29-05-2014, 01:32 PM
PHÚC CHO MẸ
Sr. Hương Đan

ĐK. Phúc cho Mẹ Mẹ ơi, phúc cho Mẹ Mẹ ơi vì Mẹ đã tin, Mẹ tin vào lời Chúa phán.

1. Mẹ tin khi thưa tiếng xin vâng, Mẹ tin nơi hang đá Bê lem khi hạ sinh con trong cảnh nghèo hèn. Xin Mẹ dạy con hôm nay tin vào tình yêu của Chúa qua từng biến cố cuộc đời luôn vững niềm tin.

2. Mẹ tin khi dâng Chúa Giê-Su vào trong đền thánh hôm nao khi lời tiên tri loan báo về Mẹ. Xin Mẹ dạy con hôm nay tin vào tình yêu của Chúa qua từng biến cố cuộc đời luôn vững niềm tin.

3. Mẹ tin khi thấy xác con yêu chịu treo trên thánh giá hắt hiu tim Mẹ đau thương tan nát trăm chiều. Xin Mẹ dạy con hôm nay tin vào tình yêu của Chúa qua từng biến cố cuộc đời luôn vững niềm tin.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.HuongDan/PhucChoMe-SrHuongDan.pdf)