PDA

View Full Version : Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng BàDominicTM
29-05-2014, 01:50 PM
PHÚC CHO BÀ
Gm. Nguyễn Văn Hòa


(Lc 1, 45)

ĐK. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện.
PK. Mẹ về trời trong tiếng hoan ca xin phù giúp con đang sống nơi lưu đày. Xin phù giúp con chu toàn bổn phận hôm nay, mà dìu con về bến bình an.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NguyenVanHoa/PhucChoBa_nvh.pdf)