PDA

View Full Version : Nếm thử mà xem- Cát Minhgioanha
30-05-2014, 11:38 PM
NẾM THỬ MÀ XEM (Tv. 33)
Cát Minh


ĐK: Nếm thử mà xem, mà xem Chúa ngọt ngào, ngọt ngào xiết bao.

1. Phúc thay cho người bên Chúa suốt đời ẩn thân, người sợ kính Thiên Chúa sứ thần Chúa giữ gìn.

2. Cứu cho thoát khỏi quẫn bách vây phủ ngày đêm, người cậy trông vào Chúa không sợ nỗi bẽ bàng.

3. Hỡi các bạn nghèo ta hãy phấn khởi mừng vui, lời ca hát chẳng ngơi, chúc tụng Chúa suốt đời.

4. Chúa sẽ đáp lời, cứu thoát ta khỏi hiểm nguy, bạn ơi hãy đồng thanh tán tụng Chúa muôn đời.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/NemThuMaXem(Tv33)_cm.pdf)