PDA

View Full Version : Câu tạ ơn - Hải NguyễnF.X Nhatdong
07-06-2014, 09:13 AM
CÂU TẠ ƠN
Hải Nguyễn

ĐK. Tạ ơn Thiên Chúa vô biên vì những hồng ân đã dành cho trần thế. Tạ ơn Thiên Chúa vô biên kiếp đời phiêu lãng Chúa hằng theo dõi mến thương. Dâng lên dâng lên những tháng ngày nổi trôi trong đời dâng lên dâng lên tiếng tơ lòng trào dâng phơi phới dâng lên dâng lên những tâm tình trọn niềm mến tin… dâng lên dâng lên khúc ca tạ ơn.

1. Câu tạ ơn trên lưỡi môi con ngọt ngào, câu tạ ơn trong trái tim con dạt dào. Xin như những vần thơ, xin như giấc huyền mơ, trước nhan Cha lành trái tim con chân thành.

2. Câu tạ ơn theo bước con trên đường đời, câu tạ ơn son sắt con không chuyển dời. Xin như suối ngàn reo, xin như đóa huệ tươi, gió mưa trên đời vẫn trung kiên một lời.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiNguyen/CauTaOn_hn.pdf)