PDA

View Full Version : Xin cho con biết ăn năn - Hải Nguyễngioanha
11-06-2014, 03:26 PM
XIN CHO CON BIẾT ĂN NĂN
(CN. 3 Mùa chay – C)
Hải Nguyễn


1/. Khi thấy anh em lâm hoạn nạn, con tưởng là do họ xấu xa. Khi thấy anh em vương tù tội, con tưởng lòng con thật trắng trong. Khi con được thành công vang dội, con cười anh em con hèn kém, khi con bước vững chắc trong đời, con tưởng chân con cứng hơn người.

ĐK: Lạy Chúa ! Xin cho con thấy xà trong mắt mình, hơn là thấy rác trong mắt anh em .Xin cho con biết nhận ra mình đầy những lỗi lầm, và thành tâm ăn năn hối hận.

2/. Khi thấy anh em con nghèo nàn, con tưởng là do họ bất nhân. Khi thấy anh em con thành đạt, con tưởng họ xuôi ngược dối gian.Khi con gặp rủi ro bất ngờ, con vội nghi oan cho người khác, khi con lỡ thất bát công việc, con vội nghi tay Chúa bất bình.

3/. Khi có anh em sang cậy nhờ, con lặng làm thinh rồi ngó lơ. Khi có anh em lâm bệnh hoạn, con hoài lặng im chẳng vấn an. Khi con thừa của ăn áo mặc, con chẳng quan tâm mang sẻ chia. Khi con lỡ bước vướng cơ cùng, con hận anh em chẳng lưu tình.

4/. Khi có anh em gây muộn phiền, con hận nghìn thu chẳng thứ tha. Khi có anh em lỡ nặng lời, con vội trả treo thật xứng cân. Khi con hạ lời gây bất hoà, con chẳng quan tâm ai giận ghét. Khi con bốc máu nóng lên rồi, con chẳng cân đo lẽ hơn thiệt.PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/XinChoCon%20BietAnNan_hn.pdf)