PDA

View Full Version : Tiếng hát đêm thanh - Nhạc Pháp - Lời Việt: Lm. Hoàng DiệpF.X Nhatdong
17-06-2014, 03:48 PM
TIẾNG HÁT ĐÊM THANH
Nhạc Pháp - Lời Việt: Lm. Hoàng Diệp

1. Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần. Chung nhau đàn ca thánh thót hỷ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần. Ngân nga hoà câu kính chúc hiển vang.

ĐK. Glo_____ria. In excelsis De-o. Glo_____ria. In excelsis De-o.

2. Đem tin vui Con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh nên Đấng cứu dân. Cho nhân gian cảm mến bao ơn người. Chung nhau hòa âm những khúc tri ân.

3. Nương thân trên rơm rác giữa hang lừa. Ôi thân Hài Nhi giá rét khổ thay! Đây Vua ta quản xuất cõi sơn hà, mong vui cùng nhau kính bái Ngôi Hai.

4. Đưa tay ra để tỏ cho muôn người. Bao nhiêu tình thương đối với thế gian. Sao ta chưa kíp đến lễ dâng Người, dâng tâm hồn ta tiếng hát hỷ hoan.

5. Noi theo gương sốt sắng của Thiên Thần. Con xin từ đây mến Chúa chẳng khuây. Đem ca ngâm trìu mến để thông phần, khong khen ngàn ơn Chúa xuống xưa nay.


PDF (https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/GiangSinh-128/GiaAnVol.16-TiengHatDemThanh/TiengHatThienThan_LVhd.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11027)