PDA

View Full Version : Dâng lên Cha - Hải Nguyễngioanha
21-06-2014, 09:37 PM
DÂNG LÊN CHA
Hải Nguyễn


1. Dâng lên Cha bánh thơm với rượu lành, do công lao con người hằng vun xới. Dâng lên Cha bao khó nguy đời sống, với tấm lòng hằng tha thiết trông mong.

ÐK: Cha khoan dung xin thương nhận của lễ, tuy đơn sơ, thành tâm tiến dâng lên. Trong thương yêu Cha ban tràn ân lộc, cho muôn dân yên vui bên tình Cha.

2. Xin dâng lên xác thân như hạt bụi, xin Cha thương cho hồn tràn tin mến. Trên dương gian vui sống Tin Mừng Cha, biết hiếu hòa và luôn mến yêu nhau.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/DangLenCha_hn.pdf)