PDA

View Full Version : Phúc thay (ơ) cho người trọn đời hằng vững tin, cậy trônggioanha
12-07-2013, 06:32 PM
PHÚC THAY
Tác giả: Anh Tuấn

1. Phúc thay (ơ) cho người trọn đời hằng vững tin, cậy trông ở nơi Chúa, Chúa sẽ luôn (ơ) độ trì, dắt dìu và đỡ nâng.

ĐK. Phúc thay người sống trung thành Lời Chúa luôn ngày đêm.

2. Phúc thay (ơ) cho người, trọn đời luôn nghĩ suy thực thi lời chân lý, sẽ sống trong (ơ) an bình, Chúa Trời hằng mến yêu.

3. Phúc thay (ơ) cho người, một lòng luôn mến yêu, nhường cơm và chia áo, với những anh (ơ) em mình, dẫu rằng chẳngf biết nhau.

4. Phúc thay (ơ) cho người, trọn đời luôn tín trung, dù gian trần muôn lối, vẫn giữ trong (ơ) tâm hồn, tính thành chẳng đổi thay.

5. Phúc thay (ơ) cho người, trọn đời luôn vững tin, khổ đau vì danh Chúa. Chúa sẽ không (ơ) bỏ rời, Chúa Trời hằng ủi an.

6. Phúc thay (ơ) cho người, hiền lành như bé thơ, lòng không hề gian dối, sẽ xứng tên con Chúa Trời, Chúa hằng gìn giữ luôn.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/PhucThay_at.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/PhucThay_at.enc)