PDA

View Full Version : Tôn vinh lòng thương xót Chúa - Cao Huy Hoànggioanha
29-06-2014, 08:40 AM
TÔN VINH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Pm. Cao Huy Hoàng


ĐK: Con xin tôn vinh lòng thương xót Chúa thật lớn lao. Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tín thác lòng thương xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tín thác lạy Chúa Giê-Su Chúa con ơi.

1/ Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Mầu nhiệm khôn thấu; Tình yêu Ba Ngôi Cực Thánh. Là nguồn khởi nguyên mầm sống và muôn phúc lành. Lòng thương xót Chúa bao trùm toàn thể nhân loại.

2/ Lòng thương xót Chúa; Ngôi Lời nhập thể thế nhân. Ngàn muôn thương tích mở ra yêu thương của Chúa. Từ nguồn Thánh Tâm mạch suối ngàn ơn khoan hồng. Lòng thương xót Chúa xóa sạch tội lỗi nhân trần.

3/ Lòng thương xót Chúa; Thánh Thể Thần Lương hiển vinh. Lòng thương xót Chúa Tình yêu khai sinh Hội Thánh. Nguồn mạch tái sinh trần gian trong Chúa Thánh Thần. Lòng thương xót Chúa song hành cùng vơi nhân trần.

4/ Lòng thương xót Chúa ấp ủ đời con tháng năm. Và ban sự sống phục sinh vinh quang ngàn kiếp. Ngài gìn giữ con khỏi chốn trầm luân muôn đời. Lòng thương xót Chúa gọi con về chốn quê Trời.


PDF (http://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/CaoHuyHoang/TonVinhLongThuongXotChua_chh.pdf)