PDA

View Full Version : Phêrô Tự trọn đời là hoa đỏ không phai. Từ thơ ngây ở trong Nhà ChungF.X Nhatdong
11-07-2014, 04:27 PM
THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ
Phanxicô


1. Phêrô Tự trọn đời là hoa đỏ không phai. Từ thơ ngây ở trong Nhà Chung. Tuổi thanh xuân bước gieo Tin Mừng và trong gian nan chết cho tình yêu.

2. Phêrô Tự từng ngày trèo lên đỉnh Canvê. Đường theo Chúa bốn năm ngại chi. Đường Thiên Cung dẫn qua pháp trường. Đường đi gian nan đến nơi bình an.

ĐK. Trong lao tù Người cất tiếng ca xưng tụng Cha thương cõi đời. Khi hơi tàn vì vòng dây xiết dần, Người mừng vui: Chúa đã gần.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Phanxico/ThanhPheroNguyenKhacTu_pxc.pdf)