PDA

View Full Version : Lời cầu từ vực sâu - Hải NguyễnDominicTM
20-10-2014, 09:24 AM
LỜI CẦU TỪ VỰC SÂU
Hải Nguyễn

(Từ trong lòng vực sâu) Con kêu cầu cùng Chúa. Nếu Chúa chấp nhất lỗi xưa thì nào ai mong đứng vững. Nhưng cậy vào lòng Chúa Đấng giàu xót thương, nên con dâng lên Ngài lời van xin. (Chúa thứ tha muôn lỗi lầm người thân con mang nặng trên trần thế.) Và xin được hưởng nhan thánh Chúa nơi bình an viên mãn. Ôi lạy Chúa! Ôi lạy Chúa!

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/LoiCauTuVucSau_hn.pdf)