PDA

View Full Version : Lời cầu xin - Hải NguyễnDominicTM
20-10-2014, 09:26 AM
LỜI CẦU XIN
Hải Nguyễn

ĐK. Cầu xin Chúa xuống muôn ơn lành, cầu xin Chúa xót thương nhậm lời, ban cho linh hồn người chị/anh em được an nghỉ ngàn thu. Cầu xin Chúa mở lượng hải hà, cầu xin Chúa thứ tha lỗi lầm, ban cho linh hồn người chị/anh em được an nghỉ ngàn thu.

1. Trên đường đời gian nan bao xa hoa đắm say trần thế đôi chân con lãng xa đường Chúa. Chúa đã không giận con, Ngài còn ban xuống thế gian lầm than, nguồn tình yêu đã chết treo thập giá, đền bù tội lỗi cho khắp muôn nhân trần.

2. Trên đường đời nổi trôi, bao nhiêu phen đức tin vụn vỡ, bao tin yêu đã tan thành khói. Những lúc con bình tâm, chợt nhận thấy dẫu ngã sa nhiều phen, chẳng được mấy khi mất đi niềm tin, vào nơi Thiên Chúa Đấng tác sinh muôn loài.

3. Mong lượng Trời bao dung, bao nhiêu năm sống trong lầm lỡ, bao nhiêu năm đắm say tội lỗi. Xin Chúa: Vua Tình Yêu rộng vòng tay tha thứ bao tội nhơ, mở đường đến bên trái tim từ nhân, là nơi nương náu kiên vững muôn linh hồn.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/LoiCauXin_hn.pdf)