PDA

View Full Version : Phận người này xin gởi trao nơi Ngài suốt đời conDominicTM
02-11-2014, 12:00 PM
PHẬN NGƯỜI
Lm. Từ Duyên

1. Phận người này xin gởi trao nơi Ngài suốt đời con. Vì tình Chúa thương yêu đến với trần gian giang tay gánh tội đời. Phận người này xin gởi trao nơi Ngài mãi ngàn năm. Vì tình Chúa nhiệm màu đã chết vì yêu mang yêu thương hạnh phúc cho muôn người.

ĐK. Con luôn tin Ngài. Con luôn tin Ngài nơi nương náu thân con. Con luôn tin Ngài. Con luôn tin Chúa là sức sống đời con.

2. Lạy Ngài đời con vẫn tin tin rằng Chúa chở che. Vì tình Chúa bao dung mãi mãi từ nhân yêu thương ngút mây trời. Lạy Ngài dủ thương thứ tha muôn tội lỗi đời con. Vì tình Chúa khoan hồng vẫn muốn đời con luôn tươi vui hạnh phúc trong tình Ngài.

3. Tìm về tình Cha dấu yêu bao lần con bội phản. Vì tình Chúa cao vời mãi mãi ngàn năm thương con vẫn thứ tha. Nguyện cầu lời kinh thiết tha dâng về Chúa từ nhân. Ngài dìu dắt con theo lối bước Ngài đi cho tương lai bừng sáng trong an hòa.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TuDuyen/phannguoi.pdf)