PDA

View Full Version : Mẹ vô nhiễm - Lm. Huyền Linhphale
26-11-2014, 11:43 PM
MẸ VÔ NHIỄM
Lm. Huyền Linh
ĐK. Đồng lòng đoàn con hát mừng: Ngợi khen Mẹ Ma-ri-a. Mẹ chẳng vương chút chi bợn nhơ gian trần, Mẹ trong trắng hơn muôn ngàn hoa.
Đồng lòng đoàn con hát mừng: Cầu xin Mẹ Ma-ri-a. Mẹ thương xem Giáo hội Việt Nam. Lòng mến Chúa yêu người sẵn sàng.

1. Một mình Mẹ tuyệt vời xinh đẹp. Tội tổ tông Mẹ không vương mắc. Chúa dọn sẵn cung lòng trắng trong. Cho ngày mai Mẹ sinh Chúa Con.

2. Đây đoàn con từ nhiều phương trời. Dâng về Mẹ niềm yêu tha thiết. Xin Mẹ giúp đỡ đời cuốn trôi. Cho niềm tin bừng lên thắm tươi.


PDF (http://ducmelavangmiami.com/wp-content/uploads/2014/07/me_vo_nhiem.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,14377)