PDA

View Full Version : Mong đợi Chúa đến - Lm. Nguyễn Hùng CườngDominicTM
20-12-2014, 09:54 PM
MONG ĐỢI CHÚA ĐẾN
Lm. Nguyễn Hùng Cường

ĐK. Con thiết tha mong đợi Chúa đến. Như đất khô mong đợi mưa về. Con thiết tha mong đợi Chúa đến. Như bóng đêm mong đợi bình minh.

1. Bao năm sống trong niềm chờ đợi chờ mong Ngài sẽ đến, đến cứu độ chúng con. Xin cho muôn dân được bình an luôn thuận hòa yêu thương tình yêu bác ái.

2. Long đong kiếp con người nhọc nhằn từng đêm dài lo lắng tương lai mờ khuất xa. Nhưng con luôn tin Ngài yêu con nên ngại gì tương lai này con bước tới.

3. Con xin Chúa thương hằng độ trì và ban quả tim mới với chút lửa mến yêu. Cho con ra đi về muôn nơi gieo niềm tin yêu thương vào trong thế giới.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaVong/MongDoiChuaDen_nhc.pdf)