PDA

View Full Version : Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho ngườigioanha
14-07-2013, 10:10 PM
VỊNH CA 127
Tác giả: Ngọc Kôn

1. Phúc lộc cho người biết tôn sợ Chúa, phúc lộc cho người sống theo đường lối, công phúc tay người làm ra sẽ an lòng, bao nhiêu hạnh vận và phúc lộc dư tràn.

ĐK. Thật là hạnh phúc cho ai khiêm cung, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh mến yêu một Chúa. Sẽ được Thiên Chúa yêu thương yêu thương, ban phúc thiên niên an vui vô biên vạn ngày sẽ sống, sống trong tình yêu với thánh ân huyền siêu.

2. Phúc lộc dư tràn đồ trên nhà ngươi, phúc lộc mưa nguồn với bao hạnh phúc, con cái của người tựa nho quí sinh chồi, như cây tuyệt vời hiền thê bạn vui cười.

3. Đó là ân lộc Chúa ban đầy tay, những ai tôn sợ kính yêu một Chúa, xin Chúa cho người được xem thấy mai ngày, Gia-liêm thịnh đạt hiển lãm trong lâu dài


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/VinhCa127_nk.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/VinhCa127_nk.enc)