PDA

View Full Version : Ca nhập lễ giáng sinh 24-12 - Hải NguyễnDominicTM
05-02-2015, 03:02 PM
CA NHẬP LỄ GIÁNG SINH 24-12
Hải Nguyễn

Sáng 24/12 (Is. 45, 8 & Tv. 18, 2)

Hỡi các tầng trời hãy đổ sương mai. Hỡi ngàn mây hãy mưa Đấng Công Chính. Đất hãy mở ra và trổ sinh Đấng Cứu Độ. Các tầng trời hãy tỏ bày vinh quang Thiên Chúa, và không trung cao rao việc tay Người làm. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Chiều 24/12 (Ex.16,6-7 & Tv.23,1)

Hôm nay anh em sẽ thấy Chúa đến, và Người sẽ cứu độ chúng ta. Rạng sáng anh em sẽ thấy vinh quang Người. Chúa là chủ trái đất, và mọi sự trên mặt đất. Chúa là chủ vũ trụ, và mọi loài trong vũ trụ. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Đêm 24/12(Tv.2,7-2,1)

Chúa đã phán cùng tôi rằng: Con là Con Cha, hôm nay Cha đã sinh Con. Tại sao các nước xôn xao, và các dân đang mưu toan những điều vô ích. Sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/NhapLe/CaNhapLeGiangSinh2412_hn.pdf)