PDA

View Full Version : Tiệc cưới Cana - Hải Nguyễngioanha
18-03-2016, 08:53 PM
TIỆC CƯỚI CANA
Hải Nguyễn


1/. Trong tiệc cưới Cana miền Galilê, Chúa Giêsu đã tỏ vinh quang của Người. Người đã cho nước hoá thành rượu ngon, và nhiều môn đệ đã tin vào Người, họ nhiệt thành theo Chúa trong niềm tín thác không rời

ĐK. Muôn lạy Chúa con xin hết lòng kính thờ, tuân phục suốt đời và thi hành thiên ý. Xin cho con biết luôn ân cần giúp đỡ anh em tận tình để thế gian luôn vui hưởng thanh bình.

2/. Khi tiệc cưới đang vui rượu ngon bỗng hết. Xót thương nên Mẹ Chúa xin con dủ tình. Mẹ dạy gia nhân nếu Người bảo gì, thì hãy mau làm đúng theo lời Người. Họ được hưởng rượu ngon khi làm theo ý Chúa Trời.

3/. Vâng lời Chúa ban truyền họ đổ đầy nước, Chúa cho họ nhìn thấy uy năng của Người. Người đã ban phúc xuống trên trần gian vì toàn dân lành biết vâng lệnh Người. Họ được hưởng hạnh phúc khi làm theo Thánh ý Người.

4/. Bao ngày tháng trôi qua dầm sương dãi nắng, bước chân con mỏi rã bon chen bụi trần. Nguyện hằng theo Chúa chẳng khi nào ngơi, và hằng tuân hành ý Chúa truyền dạy, để hoà bình viên mãn lan tràn trên khắp thế gianPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/TiecCuoiCaNa_hn.pdf)