PDA

View Full Version : Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khógioanha
20-03-2016, 07:20 AM
PHÚC THẬT GIỮA ĐỜI
Huỳnh Minh Kỳ


1. Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, bởi vì Nước Trời Chúa ban cho là của họ. Phúc cho những ai chính tâm nhân đức hiền hòa, vì họ sẽ được đất nước luôn làm cơ nghiệp.

ĐK. Lạy Chiên Thiên Chúa con đang lắng tai nghe lời, Ngài dạy cho con tám mối phúc thật giữa đời. Lạy Chiên Thiên Chúa cho con niềm tin kiên vững, chứng nhân Tin Mừng là đường phúc vinh Nước Trời.

2. Phúc cho những ai sống đau buồn chẳng than khóc, vì họ sẽ được Chúa ban cho niềm ủi an. Phúc cho những ai khát khao công chính hòa bình, vì họ sẽ được Chúa xuống ơn lành no thỏa.

3. Phúc cho những ai biết hay dủ lòng thương xót, vì họ sẽ được Chúa ban cho lòng xót thương. Phúc cho những ai biết luôn luôn sống sạch trong, vì họ sẽ được thấy Chúa nơi cuộc sống này.

4. Phúc cho những ai sống trong thuận hòa yêu mến, vì họ sẽ được Chúa ban cho làm con Ngài. Phúc cho những ai sống cho công chính hòa bình, vì này nước trời Chúa hứa ban là của họ.

5. Phúc cho các con những khi người đời ghen ghét, và bị bách hại bởi chưng khi họ ghét Thầy. Phúc cho các con nếu ai vu khống đặt điều, thì lòng hãy vui Chúa sẽ ban thưởng Nước Trời.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/PhucThatGiuaDoi_hmk.pdf)