PDA

View Full Version : Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp riêng mìnhgioanha
21-03-2016, 09:17 AM
THÁNH VỊNH 32
Lễ Chúa Ba ngôi năm B
Hoàng Viết Hùng

ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

1. Vì lời Chúa lời rất chân thực. Việc Chúa làm đều rất đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực. Trên khắp địa cầu tràn đầy ân sủng Chúa.

2. Nhờ lời Chúa trời xanh được tạo thành. Mọi giống nòi Người đã tác tạo nên. Chúa phán truyền liền có hết mọi loài. Lệnh Chúa ban truyền, muôn vật đã được hiện hữu.

3. Ngài để mắt nhìn ai suy phục Ngài, nhìn những người hằng phó thác cậy trông. Chúa cứu họ khỏi móng vuốt tử thần, và dưỡng nuôi họ trong cảnh cùng khốn.

4. Vạn lạy Chúa hồn chúng con mong chờ Ngài. Bởi chính Ngài chở che cứu thoát đoàn con. Cúi xin đổ lòng yêu thương của Ngài như chúng con vẫn hằng tin cậy Chúa.

Alleluia

Al - lê - lu - ia. Al - lê - lu - ia. Al - lê - lu - ia. Al - lê - lu (u) - ia.
Sáng danh Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có, và sẽ đến.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/ThanhVinh32_hvh.pdf)