PDA

View Full Version : Passio và Exsultet - ĐGM Phaolo Nguyễn văn Hòagioanha
23-03-2016, 07:40 AM
PASSIO & EXSULTET

(3 cuốn soạn riêng cho người phụ trách Hát dòng chữ mầu Đỏ)PDF (Sách Người kể) (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/PS_Passio_Exsultet_NK.pdf)

PDF (Sách Chủ Tế) (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/PS_Passio_Exsultet_CT.pdf)

PDF (Sách Thế Nhân) (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/PS_Passio_Exsultet_TN.pdf)

Mp3 (Passsio) (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/PS_Passio.mp3)

Mp3 (Exsultet) (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/PS_Exsultet_DCVXuanLoc.mp3)