PDA

View Full Version : Phong ba xin Chúa luôn đi cùng, lênh đênh chính Ngài cầm tay láigioanha
05-09-2016, 10:11 PM
PHONG BA CÓ CHÚA ĐI CÙNG
Hưng Ca


1/ Phong ba xin Chúa luôn đi cùng, lênh đênh chính Ngài cầm tay lái. Gian nan tay Chúa dẫn đưa đường, truân chuyên con sẽ không nao sờn

ĐK. Ngài cùng con cất bước đường vắng nghe thênh thang. Ngài chở che sớm tối cuộc sống con yên hàn. Dù qua thung lũng tối Ngài yêu thương dẫn đưa, tình Chúa luôn theo con tình Ngài kiên vững

2/ Thân con xin phó thác nơi Ngài, lương tâm xin Ngài luôn soi dẫn. Tâm linh xin Chúa ban Thánh Thần. Tim con sẽ chứa chan yêu thương

3/ Hôm nay vui sướng đi bên Ngài, tương lai con nguyện xin phó thác. Quá khứ con sẽ không quay lại, giờ này con sống vui trong Ngài

4/ Ơn Cha như Thái Sơn cao vời cho con mỗi ngày niềm vui mới. Hiên ngang con bước đi trên đời, tình Ngài theo mãi con không rờiPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HungCa/PhongBaCoChuaDiCung_hca.pdf)