PDA

View Full Version : Tiếng gọi trong sa mạc - Lm. Xuân Thảogioanha
20-07-2013, 03:49 PM
TIẾNG GỌI TRONG SA MẠC
Lm. Xuân Thảo

1. Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u: có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo: có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi trong hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.

ĐK. Dọn đường cho Chúa đi, hãy san bằng những con đường gập ghềnh. Đồi cao hay hố sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi, Nước Chúa đang gần kề, Nước Chúa đang gần bên.

Kết: Dọn đường cho Chúa đi, trở về với Chúa đi.

2. Khi con người xa hoa, đang chìm đắm say sưa: có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian tham: có tiếng gọi trong hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.

3. Khi tâm hồn băn khoăn, cho cuộc sống mai sau: có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi tâm hồn băn khoăn, đang tự hối ăn năn: có tiếng gọi trong hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaVong/TiengGoiTrongSaMac.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/TiengGoiTrongSaMac_xt.enc)