PDA

View Full Version : Vinh danh Ba Ngôi - Lm. Xuân Thảogioanha
20-07-2013, 04:03 PM
VINH DANH BA NGÔI
Lm. Xuân Thảo


ĐK. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa tự muôn đời và chính hiện nay luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

PK. Xin giúp chúng con tôn vinh Chúa trong hiệp thông hiến tế bàn thờ, xin giúp chúng con rao giảng Chúa bằng cuộc sống nhân chứng khắp nơi.PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChuaBaNgoi/VinhDanhBaNgoi_xt.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/VinhDanhBaNgoi_xt.ENC)