PDA

View Full Version : Chỉ có một điều cần - Lm. Xuân Thảogioanha
20-07-2013, 04:22 PM
CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU CẦN
Lm. Xuân Thảo


TK. Hôm nay Chúa đến thăm nhà Mat-ta rối rít pha trà. Ma-ri-a ngồi nghe lời Chúa, Ma-ri-a lắng nghe Lời Chúa. Mat-ta nấu nướng linh đình, Mat-ta nói với Chúa rằng Ma-ria-a ngồi không nhàn rỗi, xin Chúa nói với em con cùng.

ĐK. Này Mat-ta, Mat-ta đừng lo lắng chi nhiều, chỉ có một điều cần là hãy lo tìm nghe Lời Chúa. Này Mat-ta Mat-ta đừng lo lắng chi nhiều, chỉ có một điều cần, em con chọn phần hơn.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/ChiCoMotDieuCan_xt.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/ChiCoMotDieuCan_xt.enc)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12000)