PDA

View Full Version : Hiến Lễ Tin Yêu - Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
10-09-2016, 07:54 PM
HIẾN LỄ TIN YÊU
Lm. Nguyễn Hùng Cường1/ Này là bánh thơm nơi nương đồng và này chén rượu bao nồng say. Hợp cùng với muôn dân tụ về một tình yêu con xin tiến dâng. Nguyện cầu Chúa thương ban chúc lành và đổ xuống cho muôn ngàn ơn, để của lễ dâng trên bàn thờ sẽ trở thành của nuôi sống muôn dân

ĐK. Xin Cha thương vui nhận cho này của lễ bánh rượu con tiến dâng. Xin Cha thương ban muôn ngàn ơn dìu dắt đời con sống trong niềm tin

2/ Này ngàn nỗi đắng cay trong đời và ngàn tiếng khóc than triền miên. Hòa cùng bánh rượu trên bàn thờ đời trần gian xin Cha xót thương. Đời còn mãi long đong tháng ngày và lòng mãi ưu tư ngày mai. Nguyện cầu Chúa thương con phận người, suốt cuộc đời con xin mãi tin yêu

3/ Này là tiếng hát trong cuộc đời và này nước mắt đong đầy vơi. Hòa cùng tấm bánh trên bàn thờ và rượu thơm tho tiến dâng. Lòng nguyện vẫn trung kiên không sờn, dù đời sống bao nhiêu lầm than. Nguyện cầu Chúa thương con một đời, long đong bnhiều nhưng con vẫn tin yêuPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/HienLeTinYeu_nhc.pdf)