PDA

View Full Version : Ăn cùng tấm Bánh uống cùng chén Thánh - Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
10-09-2016, 07:57 PM
ĂN CÙNG TẤM BÁNH UỐNG CÙNG CHÉN THÁNH
Lm. Nguyễn Hùng Cường
ĐK. Cùng ăn một tấm bánh cùng uống một chén thánh. Chúng con xin kết hiệp trong Thánh Linh. Nguyện xin Cha thương đoái hiệp nhất đoàn con đây. Để nên, nên chi thể trong Đức Kitô.

1. Này chính Máu Thánh Ta cùng với Thịt của Ta. Thần lương Ta ban cho nhân thế.

2. Hãy đến nếm bánh thiêng và uống rượu trường sinh. Tình yêu ôi cao siêu khôn ví.

3. Này ai uống Máu Ta và lãnh nhận Thịt Ta. Từ nay không lo chi đói khát.

4. Này hỡi ai khó nhọc gồng gánh nặng đôi vai. Về đây Ta ban cho sức sống.

5. Tình Chúa mãi thiết tha nên Máu Thịt nuôi ta. Và thương ban ơn thiêng cứu rỗi.

6. Vì quá yêu thế nhân trong bánh rượu hiện thân. Cùng ta chia gian nan kiếp sống.
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF_1/ancungtambanhuongcungchenthanh.pdf)