PDA

View Full Version : Chỉ nương nhờ Chúa - Thy Yêngioanha
21-07-2013, 11:43 AM
CHỈ NƯƠNG NHỜ CHÚA
Thy Yên


ĐK. Đời con chỉ nương nhờ Chúa, đời con chỉ trông nơi Ngài. Đời con chỉ mong nhờ Chúa, Chúa ơi con thuộc về Ngài.

1. Chúa là nơi con nương tựa, bên Ngài con sống thảnh thơi. Ngọt bùi con trông cậy Chúa, sầu buồn con mong ngóng Ngài.

2. Dẫu rằng sống chết mọi bề, con nguyện theo ý Ngài thôi. Dòng đời con vui hạnh phúc, và dù con muôn khổ sầu.


3. Hỡi người hãy nhớ cho rằng, con người mang kiếp phù sinh. Đời người trăng soi gợn sóng, đời người bọt mưa nở tàn.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/ChiNuongNhoChua_ty.pdf)