PDA

View Full Version : Chúa Ba Ngôi - Thy Yêngioanha
21-07-2013, 11:53 AM
CHÚA BA NGÔI
Thy Yên


ĐK. Nào chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nào chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì Ngài luôn thương xót chúng nhân.

1. Thiên Chúa đã có trước, hiện có vĩnh cửu và hằng có mãi mãi muôn đời. Ngài uy linh thánh thiêng, Ngài cao sang hiển vinh, tác sinh muôn vật mọi loài.

2. Mừng chúc Chúa chí thánh, là Đấng chí ái giàu tình thương khoan dung nhân từ. Tình yêu thương tín trung, lòng khoan dung thiết tha. Chúa thương con người muôn đời.PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/ChuaBaNgoi/ChuaBaNgoi_ty.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/ChuaBaNgoi_ty.ENC)