PDA

View Full Version : Dâng Ngài niềm tri ân - Lm. Nguyễn Hùng Cườnggioanha
17-09-2016, 03:37 PM
DÂNG NGÀI NIỀM TRI ÂN
Lm. Nguyễn Hùng Cường1/ Dâng lên Thiên Chúa này bánh miến và rượu nho góp về từ muôn cánh đồng bao khó nhọc và mồ hôi. Dâng lên Thiên Chúa này đời con và buồn vui tháng năm vẫn trôi êm đềm xin dâng lên Ngài niềm tri ân

ĐK. Xin Cha thương nhận cho này lễ vật tinh tuyền. Xin Cha thương đời con cùng với bao ước vọng. Cho gian nan ngày mai lòng vẫn tin cậy mến. Xin Cha thương thánh hóa lễ vật con tiến dâng Cha

2/ Dâng lên Thiên Chúa này mơ ước và tình yêu những chiều hồn con rã rời xin Chúa Trời dủ lòng thương. Dâng lên Thiên Chúa này tuổi xuân nhiều mộng mơ, cúi xin Chúa thương chúc lành cho muôn ước vọng này đơm bông

3/ Dâng lên Thiên Chúa ngày hôm qua nhiều cay đắng. Những lần đời con ngã gục Chúa đến dìu hồn con lên. Dâng lên Thiên Chúa ngày hôm nay còn lo lắng. Cúi xin Chúa thương giữ gìn cho con đi vào đường tương lai

4/ Dâng lên Thiên Chúa cả hồn xác và ước muốn, tấm lòng nguyện mến yêu Ngài đến suốt đời chẳng hề phai. Dâng lên Thiên Chúa vạn lời kinh tựa trầm hương, cảm tạ Chúa thương vô bờ dắt con trên đường lành quang minhPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/DangLe/DangNgaiNiemTriAn_nhc.pdf)