PDA

View Full Version : Phanxicô Assisi Người Nghèo Của Thiên Chúa - Hải Nguyễngioanha
17-09-2016, 03:58 PM
PHANXICÔ ASSISI NGƯỜI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA
Hải Nguyễn
(Hãy ngẩng đầu lên) Hỡi những tâm hồn cùng khốn (Hãy cất tiếng lên) Hỡi những tâm hồn đau đớn. Vì ở giữa gian trần đã xuất hiện một sự hy sinh. Một nỗi niềm cảm thông với người nghèo đói. Ôi Phanicô! Phanicô! Phanicô! (Người đến với bần hàn) Người đến với bần hàn từ sang giàu cao quý. (Người từ khước vinh hoa) Người từ khước vinh hoa để đến với tận cùng khốn khổ. Người đã trở về thuở đầu để đồng hành với hư không

Đường thập giá chập chúng ngàn muôn nguy khó. Người đi tới song hành cùng trăng với gió. Năm dấu đinh trên mình, vai vác chung thập hình, người gieo ánh sáng cho mọi nơi với tình yêu Chúa không hề vơi

Hồng ân cứu rỗi theo người đi khắp núi đồi. Hồng ân cứu rỗi theo người phân phát cho đời. Tình người rộng khắp muôn nơi, bần hàn nghèo khó đơn côi, người luôn yêu thương dẫn đưa về quê hương. Tình yêu Thiên Chúa trong người son sắt không dời. Tình yêu Thiên Chúa theo người đưa bước trong đời. Bừng bừng từ khắp muôn nơi, rạng ngời nguồn sống an vui, hồng ân Thiên Chúa thắm tươi trên cõi đời. Hồng ân Thiên Chúa muôn đời thắm tươiPDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CacThanh/PhanxicoAssisiNguoiNgheoCuaThienChua_hn.pdf)